برای درخواست سفارش کارتن فرم زیر را تکمیل نمایید  [reCAPTCHA ]

  برای درخواست سفارش ورق فرم زیر را تکمیل نمایید

   [reCAPTCHA ]

   پس از تکمیل و ارسال فرم کارشناسان فروش ما با شما تماس خواهند گرفت

   هم چنین میتوانید فرم زیر را دانلود و پس از تکمیل به آدرس واحد فروش ما info@barazmancarton.com ارسال نمایید

   دانلود فرم ثبت سفارش